Balkondes Bigaran

Karangsari, Bigaran, Borobudur, Magelang

Sendang Sweni

Sendang Sweni atau Sendang Gayam: Mata air di bawah pohon gayam yang digunakan warga untuk mandi dan mengambil air guna keperluan rumah tangga. Sejak zaman da¬hulu sendang ini dipercaya warga untuk mencari berkah melancarkan usaha dan ke¬sembuhan.
Sebuah rumah joglo berusia 100 tahun masih terdapat di desa ini, membuktikan kemajuan rancang bangun masyarakat Jawa dalam membangun rumah kayu tanpa paku, yang berdiri kokoh hingga kini.
Di Desa Bigaran masih mudah dijumpai beragam kegiatan tradisional seperti memasak dengan anglo tungku tanah dan bahan bakar kayu, mengupas kelapa dengan linggis, bercocok tanam, memangkas tanaman pandan dan masih banyak lainnya, yang tentu saja tidak dijumpai di kota besar.